Chalupa OS KOVO ATAS v Dolní Malé Úpě

historie CHALUPY

 

Území Krkonoš bylo osídlováno už při kolonizaci za Přemysla Otakara II. ve 13. století. Osídlování Malé Úpy však začalo až v 16. století, kdy majitel vrchlabského panství Kryštof z Gendorfu inicioval těžbu nerostů a hlavně dřeva pro stříbrné doly v Kutné Hoře. Podle trutnovského kronikáře Šimona Hüttela začaly práce na plavebních přehradách – klausách a těžbě dřeva prvně v roce 1566 právě v okolí horské říčky Malá Úpa. Podle tereziánského katastru vznikla stejnojmenná obec až v roce 1748. Z dalších údajů v Hüttelově kronice vyplývá, že lidé v Malé Úpě příležitostně žili asi už od roku 1500. Do té doby nedotknutelná příroda okolo říčky Malá Úpa se začala v druhé polovině 16. století zaplňovat dřevorubci z Tyrolska a to zejména z Korutan a Štýrska. Osadníci hned po příchodu založili na vykácených pasekách louky a postavili první horské chalupy. Mýta zúrodňovali stále usilovněji, aby mohli chovat krávy a kozy. Každá rodina dostala k vykácení svou lokalitu a proto i vzniklé luční enklávy a lesní samoty ještě několik dalších století obývali převážně příslušníci jedné rodiny.

V roce 1771 bylo provedeno první očíslování domů v obci Malá Úpa, která byla rozdělena na Horní a Dolní Malou Úpu, každá část měla samostatné číslování. Tento systém se zachoval až do současnosti, neboť existují stejná čísla popisná v Dolní i Horní Malé Úpě. V roce 1771 měla Dolní Malá Úpa 52 domů, ale naše chalupa v té době ještě neexistovala. V naší části obce, která se nazývala „Hoferseite“ (Hoferova strana) stálo v té době 7 chalup. V roce 1805 bylo v Dolní Malé Úpě počítáno již 84 domů a v naší části obce přibyly od roku 1771 do roku 1805 další 4 chalupy, podle dnešního číslování č.p. 43, 46, 59, a právě naše chalupa č.p. 60. V té době však měla původní č.p. 58. V roce 1900 proběhlo plošné přečíslování domů v Malé Úpě a naše chalupa dostala č.p. 60, které platí dodnes. V roce 1900 stálo v Dolní Malé Úpě již 110 domů.

Rok 1805 můžeme tedy klidně označit jako první písemnou zmínku o naší chalupě, která na tom místě stojí více než 200 let.

Bohužel se nedochovaly starší pozemkové knihy Dolní Malé Úpy z 18. století a první poloviny 19. století , takže jména obyvatel, kteří naši chalupu postavili a obývali do roku 1900 zůstanou asi navždy zahalena tajemstvím.

Podle sčítacích operátů z roku 1900 obýval chalupu č.p. 60  Adalbert Gleißner, rolník, s manželkou Bertou roz. Patsch, a s dětmi Marií, Annou, Hermínou  a Adolfem. Ve sčítacích operátech z roku 1910 je v domě č.p. 60 uveden Josef Kirchslager, zemědělec, jeho manželka Marie, jeho pěstoun Eduard Patsch a pěstounka Barbara Patsch. Sčítací operáty z roku 1921 uvádějí jako majitele opět Josefa Kirchslagera, který byl od roku 1915 v ruském zajetí. V domě žila pouze manželka Marie a pěstoun Eduard Patsch, v té době vdovec. S největší pravděpodobností Josef Kirschlager během 2. světové války zemřel nebo padl na frontě a chalupu proto získala v roce 1943 jeho dcera Helene Kirschlager, která byla v roce 1945 odsunuta s ostatními německými obyvateli na základě Benešových dekretů.

V roce 1945 nebo 1946 byla podle nepřímých informací přidělena chalupa č.p. 60 pod národní správu - pan František Štěpánek z Hradce Králové, který emigroval po roce 1948 do zahraničí a již se do Československa nikdy nevrátil.

V květnu 1949 podává závodní rada firmy Bohuslav Rotter „BROKO“, výroba nábytkového kování, Náchod, Parkány 345 žádost na přidělení obytného stavení č.p. 60 jako rekreační středisko pro zaměstnance firmy Broko. Chalupa byla ve vlastnictví firmy Broko od roku 1949, resp. pod její národní správou až do roku 1951, kdy se o objekt začala vážně zajímat závodní rada ROH (revoluční odborové hnutí) MEZ Náchod – slévárna.

V padesátých letech již chata sloužila jako rekreační objekt zaměstnancům národního podniku MEZ Náchod - slévárna. Vlastnické právo k objektu však nebylo pro odboráře běloveské slévárny až do roku 1958 přesně vyřešeno.Teprve za několik let bylo rozhodnuto o odnětí přídělu firmě Broko (která už dávno neexistovala a o chatu se staral MEZ) a dne 8.4.1958 bylo vloženo vlastnické právo pro Československý stát – majetkovou podstatu pozemkových reforem.

O tři měsíce později bylo vlastnické právo vloženo dne 16. července 1958 pro závodní výbor ROH národního podniku MEZ slévárny v Náchodě.

Proto se také chalupě začalo říkat „Slévárna“ a prvním správcem v 50. a 60. letech 20. stol. se stal pracovník slévárny Běloves  p. Jaroslav Nápravník. Jeho syn Karel Nápravník pokračoval ve správcování zhruba od roku 1976 do roku 1984, kdy odešel pracovat do PAL Kbely. Dalším správcem chalupy se stal  Jiří Hanzelín. V roce 1988 skončila výroba šedé litiny ve slévárně Běloves a provoz 03 byl přebudován v letech 1989 – 1991 na centrální lisovnu Běloves.

Dne 2.3.1990 se konal mimořádný všeodborový sjezd, který usnesením ukončil existenci ROH - revolučního odborového hnutí. Dnem 5. 10. 1990 přechází vlastnické právo k chalupě a přilehlým pozemkům do vlastnictví základní organizace Československého odborového svazu pracujících v kovoprůmyslu při MEZ Náchod s.p. IČO 15046109 Běloves. Odboráři lisovny Běloves jmenovali nového správce Josefa Barku, který tuto funci vykonával do roku 1995. Vedení akciové společnosti MEZ (od roku 1994 ATAS elektromotory Náchod a.s.) po dohodě s odborovou organizací zřídilo funkci vedoucího chaty, který dostal na starost obsazování chalupy a s tím související činnosti. Touto funkcí byl pověřen Ing. Leoš Kuchař od 1.1.1994. V roce 1995 se opět stal správcem chalupy osvědčený horal Jiří Hanzelín.

V roce 1997 prodala akciová společnost ATAS budovu lisovny Běloves firmě AMETEK elektromotory s.r.o. a došlo k přemístění lisovny do hlavního závodu v Náchodě. Proto se běloveská základní odborová organizace sloučila s náchodskou ZO OS KOVO ATAS elektromotory Náchod a.s.

Od roku 1997 se tedy stala majitelem chalupy základní organizace OS KOVO ATAS elektromotory Náchod a.s., IČO 15046125.

V roce 2008 jsme si připomněli  50. výročí nabytí vlastnického práva k chalupě č.p. 60 v  Dolní Malé Úpě odborovou organizací firmy ATAS elektromotory Náchod a.s. Tehdy přesně 16. července 1958 se vložilo právo vlastnické pro závodní výbor ROH národního podniku MEZ slévárny v Náchodě.

Dne 12.6.2009 byla vydána publikace „Malý výlet do historie chalupy č.p. 60 v Dolní Malé Úpě“.

Publikaci lze získat u vedoucího chaty.

Obal publikace.pdf (126,5 kB)

Kontakt

Ing. Leoš Kuchař - vedoucí chalupy Jiří Hanzelín - správce chalupy

kuchar@atas.cz

ATAS elektromotory Náchod a.s.
Bratří Čapků 722
547 30 Náchod

491 446 193, 604 433 617
491 446 194, 604 443 409

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode